TEIKIAMOS PASLAUGOS

„ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS TEIKIMO SĄLYGOS ​

Asmuo, jo globėjas, rūpintojas ar kitas suinteresuotas asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:

1) Asmens (globėjo, rūpintojo ar kito suinteresuoto asmens) raštišką prašymą, kuriame, nurodo tuos socialinės globos namus, kuriuose nori apsigyventi ar apgyvendinti jam artimą asmenį;

2) Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę);

3) Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

4) Medicininių dokumentų išrašą (F 027/a), kurį išduoda šeimos gydytojas (išraše šeimos gydytojas nurodo pagrindines asmens ligas ir pateikia išvadą dėl socialinės globos namų profilio (išvados pvz. asmuo gali gyventi – bendro tipo socialinės globos namuose);

5) Neįgaliojo ar pensininko pažymėjimą;

6) Specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos, išduotos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT), kopiją.

Atsižvelgiant į aplinkybes reikia pateikti papildomus dokumentus: Pvz; jeigu asmuo, kuriam būtinos socialinės globos paslaugos yra neveiksnus ir jam paskirtas globėjas/turto administratorius arba jis yra įgaliojęs kitą asmenį tvarkyti jo dokumentus reikia pateikti: globėjo ar įgalioto asmens paso kopiją, taip pat teismo nutarimo ar įgaliojimo kopiją.

GYVENTOJŲ SVEIKATA​

Socialinės globos namuose gyvenančių gyventojų sveikata rūpinasi

bendrosios praktikos šeimos gydytojas, kuris lanko gyventojus periodiškai arba atvyksta esant

poreikiui. Periodiškai gyventojus konsultuoja ir prireikus skiria gydymą, gydytojas psichiatras.

Bendrosios praktikos slaugytoja rūpinasi gyventojų sveikata kasdieną. Ji išdalija vaistus, atlieka

perrišimus, matuoja kraujo spaudimą, seka gliukozės kiekį kraujyje, registruoja gyventojus pas

gydytojus specialistus ir atlieka visas kitas reikalingas procedūras. Bendrosios praktikos

slaugytojos atlieka higienos procedūras, padeda slaugytojai, dirba profilaktinį darbą. Medicinos

darbuotojų personalasrūpinasi ne tik fizine, bet ir emocine gyventojų sveikata.

Laisvalaikio organizavimas

Laisvalaikio užimtumą gyventojams organizuoja įstaigoje

dirbantis socialinis darbuotojas ir socialinio darbuotojo padėjėjai. Nuolat vykdomos įvairios

kolektyvinės ar individualios veiklos, renginiai, šventės. Įstaiga bendradarbiauja su įvairiais

meno kolektyvais, mokyklomis ir kitomis įstaigomis.

SAVARANKIŠKAS GYVENIMAS

Šiuo metu VšĮ „Senjorų Vila“ įrenginėjama atskira komplekso dalis, kuri bus skirta mažiau pagalbos reikalingiems asmenims. Savarankiško gyvenimo komplekso dalyje bus sukurtos sąlygos savarankiškam gyvenimui, su reikalinga personalo pagalba. Senjorai gyvens atskiruose 1-4 vietų kambariuose su visais patogumais. „Senjorų Vila“ personalas, savarankiškai gyvenantiems asmenims, teiks kvalifikuotą medicinos, socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų, slaugytojų padėjėjų ir kitų reikalingų specialistų pagalbą.

MAITINIMAS​

„Senjorų Vila“ gyventojai maitinami 4 kartus per dieną. Meniu sudarytas pagal

dietologo pasiūlymus. Atsižvelgiama į gyventojų pageidavimus. Diabetu sergantiems

gyventojams organizuojamas papildomas maitinimas. Pagal gyventojų pageidavimus,

organizuojamas papildomų pageidaujamų maisto produktų pirkimas ir pristatymas į globos

namus.

Kitos paslaugos


Gyventojams pageidaujant, iškviečiami kirpėjai, kosmetologai ar kiti jiems

reikalingi specialistai. Pageidaujantiems už savo lėšas įsigyti prekių ar papildomų paslaugų,

organizuojamas jų užsakymas ir pirkimas.

info@senjoruvila.lt

+370 652 93000
+370 652 93111

Atsiskaitomoji sąskaita

AB „Citadele“,
banko kodas 72900
Nr. LT 88 7290 0000 0170 0304

Įmonės kodas ​302583280